ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań

Oferowane stanowisko:

Referenta/starszego referenta/specjalisty ds. utrzymania dróg

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na oferowane stanowisko został wybrany:

Pan Paweł Grzempowski zamieszkały w Gostyniu.

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada doświadczenie zawodowe, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?