ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Referenta/starszego referenta/specjalisty ds. utrzymania dróg.

Miejsce pracy: Kościan.

Wymagania

 • Wykształcenie średnie techniczne: drogowe, budowlane, preferowane wyższe techniczne, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • czynne prawo jazdy kat. B.

Podstawowe obowiązki

 • współpraca w przygotowywaniu materiałów przetargowych i przeprowadzaniu postępowania,
 • weryfikacja dokumentów związanych z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych na budowę zjazdów,
 • udział w letnim i zimowym utrzymaniu dróg.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagroda roczna,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do potrzeb pracownika,
 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 • praca w terenie, możliwe wyjazdy autem służbowym w godzinach pracy,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282).

Termin i sposób złożenia aplikacji

Aplikacje należy składać w terminie do: 28 grudnia 2020 r.

osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Wilczak 51, parter)

nadsyłać pocztą pod adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

lub drogą elektroniczą:

Aplikuj

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Aplikacje, które wpłyną do WZDW w Poznaniu po terminie nie będą rozpatrywane.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?