ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań

Oferowane stanowisko:

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Naczelnika Wydziału Organizacyjnego została wybrana:

Pani Ewa Ślęzak-Jarczyńska zamieszkała w Poznaniu.

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada doświadczenie zawodowe, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?