ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Oferowane stanowisko:
referent/starszy referent/specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: referenta/starszego referenta/specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie została wybrana:

Pani Daria Marciniak zamieszkała w Witkowie

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada doświadczenie zawodowe, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?