ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań.

Oferowane stanowisko:
starszy referent/specjalista do Wydziału Kadr i Płac

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: starszego referenta/specjalisty do Wydziału Kadr i Płac została wybrana:
Pani Katarzyna Martula zamieszkała w Poznaniu

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada przygotowanie merytoryczne, wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje do wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?