ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Oferowane stanowisko:

referent/starszy referent/specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

referenta/starszego referenta/specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach została wybrana:

Pani Zuzanna Oleksy zamieszkała w Obrzycku

Wybrana kandydatka spełnia kryteria wymagane do pracy na wyżej wymienionym stanowisku, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?