ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:  referenta/starszego referenta/specjalisty do spraw inżynieryjno-technicznych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Szamotułach.

Miejsce pracy: Szamotuły

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, preferowane wyższe techniczne budowlane, inżynieria środowiska,
 • ogólna znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym, Ochrony środowiska, Prawo budowlane,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. „B”.

Podstawowe obowiązki:

 • opracowywanie przedmiarów robót, sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz przygotowywanie odbiorów niektórych robót budowlanych,
 • prowadzenie spraw dot. szkód komunikacyjnych i odszkodowań mienia,
 • prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym,
 • udział w pełnieniu dyżurów zimowego utrzymania dróg.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”, nagroda w II kwartale roku,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 • stałe godziny pracy od 7:00 do 15:00,
 • praca w terenie w godzinach pracy, wyjazdy autem służbowym,
 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282).

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje należy składać w terminie do: 10 września 2020 r.

osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Wilczak 51, parter)

nadsyłać pocztą pod adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

lub drogą elektroniczą:

Aplikuj

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

Aplikacje, które wpłyną do WZDW w Poznaniu po terminie nie będą rozpatrywane.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?