ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań.

Oferowane stanowisko:
referent/starszy referent/specjalista do spraw inżynieryjno-technicznych
w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Koninie - umowa na czas zastępstwa.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: referenta/starszego referenta/specjalisty do spraw inżynieryjno-technicznych w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Koninie została wybrana:
Pani Anna Darul zamieszkała w Koninie

Wyżej wymieniona spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, które rokują, iż odpowiedzialnie i rzetelnie realizować będzie powierzone  obowiązki służbowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?