ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Oferowane stanowisko:

Starszy referent/Specjalista do Wydziału Finansowego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Starszego referenta/Specjalisty do Wydziału Finansowego została wybrana:

Pani Ewa Nijawska zamieszkała w Dopiewcu.

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada doświadczenie zawodowe, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?