ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Starszego referenta/specjalistę do spraw księgowości w Wydziale Finansowym.

Miejsce pracy: Poznań.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – finanse, rachunkowość;
 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych i samorządzie terytorialnym;
 • znajomość zagadnień prawa podatkowego i bilansowego,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność oraz samodzielność,
 • umiejętność efektywnego analizowania i rozwiązywania problemów.

Podstawowe obowiązki

 • wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • organizacja obiegu otrzymanych przez Wydział Finansowy dowodów księgowych,
 • dekretowanie i wprowadzanie do ksiąg rachunkowych w sposób chronologiczny i systematyczny faktur zakupowych,
 • dokonywane zwrotów wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania robót,
 • wystawianie not księgowych zawierających naliczenie kar umownych,
 • uzgodnienia kont oraz udział w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”,
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika,
 • ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 7:00 do 8:00 – kończy w godzinach od 15:00 do 16:00,
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole,
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1282).

Termin i sposób złożenia aplikacji

Aplikacje należy składać w terminie do: 31 lipca 2020 r.

osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Wilczak 51, parter)

nadsyłać pocztą pod adres:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

lub drogą elektroniczą:

Aplikuj

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?