ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań.

Oferowane stanowisko:
Kierownik obwodu drogowego w Szamotułach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Kierownika obwodu drogowego w Szamotułach został wybrany:
Pan Piotr Pertek zamieszkały w Obrzycku

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada doświadczenie zawodowe, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?