ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań.

Oferowane stanowisko:
Majster do obwodu drogowego w Wieleniu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Majstra do obwodu drogowego w Wieleniu został wybrany:
Pan Łukasz Fobka zamieszkały w Wieleniu

Wyżej wymieniony spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, które rokują, iż odpowiedzialnie i rzetelnie realizować będzie powierzone  obowiązki służbowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?