ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań.

Oferowane stanowisko:
Majster do obwodu drogowego w Zaniemyślu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Majstra do obwodu drogowego w Zaniemyślu został wybrany:
Pan Witold Wójkiewicz zamieszkały w Środzie Wielkopolskiej

Wyżej wymieniony spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się odpowiednią wiedzą, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, co rokuje, że odpowiedzialnie i rzetelnie realizować będzie powierzone  obowiązki służbowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?