ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań.

Oferowane stanowisko:
Specjalista do Wydziału Finansowego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty do Wydziału Finansowego została wybrana:
Pani Anna Gunia zamieszkała w Murowanej Goślinie

Wybrana kandydatka spełnia kryteria wymagane do pracy na wyżej wymienionym stanowisku, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?