ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań.

Oferowane stanowisko:
Specjalista do Wydziału Gospodarki Gruntami - umowa na czas zastępstwa

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty do Wydziału Gospodarki Gruntami – umowa na czas zastępstwa, została wybrana:
Pani Ewa Kotońska zamieszkała w Poznaniu

Wyżej wymieniona kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada doświadczenie zawodowe, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?