ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań.

Oferowane stanowisko:
Specjalista do Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg – Umowa na czas zastępstwa

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty do Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg – umowa na czas zastępstwa, został wybrany:
Pan Adrian Dawiec zamieszkały w Opalenicy

Wyżej wymieniony spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się niezbędną wiedzą, posiada  predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?