ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań.

Oferowane stanowisko:
Specjalista do Wydziału Planowania - umowa na czas zastępstwa

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty do Wydziału Planowania – umowa na czas zastępstwa, została wybrana:
Pani Marta Surosz zamieszkała w Szczecinie

Wyżej wymieniona spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się odpowiednią wiedzą i przygotowaniem zawodowym, które rokują, iż odpowiedzialnie i rzetelnie realizować będzie powierzone  obowiązki służbowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?