ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań.

Oferowane stanowisko:
Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu została wybrana:
Pani Dominika Górawska zamieszkała w Miedzichowie.

Wyżej wymieniona spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, które rokują, iż odpowiedzialnie i rzetelnie realizować będzie powierzone  obowiązki służbowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?