ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań.

Oferowane stanowisko:
Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie została wybrana:
Pani Agnieszka Rutkowska zamieszkała w Krajence.

Wyżej wymieniona spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się niezbędną wiedzą, posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?