ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań.

Oferowane stanowisko:
Inspektor Nadzoru do Wydziału Realizacji Inwestycji

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru do Wydziału Realizacji Inwestycji zostali wybrani:
Pan Tomasz Walusiński zamieszkały w Poznaniu.
Pani Ewelina Stoińska zamieszkała w Poznaniu.

Wyżej wymienione osoby spełniły wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazały się odpowiednią wiedzą i przygotowaniem zawodowym, które rokują, iż odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki służbowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?