ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań.

Oferowane stanowisko:
Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie została wybrana żadna osoba.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?