ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań Oferowane stanowisko:
Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole została wybrana:
Pani Sandra Stelmasik zamieszkała w Kole.

Wybrana kandydatka spełnia kryteria wymagane do pracy na wyżej wymienionym stanowisku, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?