ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań Oferowane stanowisko:
Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim została wybrana:
Pani Emilia Szkopek zamieszkała w Ostrzeszowie.

Wybrana kandydatka spełnia kryteria wymagane do pracy na wyżej wymienionym stanowisku, wykazała się niezbędną wiedzą z zakresu objętego naborem.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?