ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań Oferowane stanowisko:
Specjalista do Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Specjalisty do Wydziału Organizacyjno-Prawnego został wybrany:
Pan Tomasz Kwiatek zamieszkały w Poznaniu.

Wyżej wymieniony spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się odpowiednią wiedzą i przygotowaniem zawodowym, które rokują, iż odpowiedzialnie i rzetelnie realizować będzie powierzone obowiązki służbowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?