ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Informacja o wynikach naboru

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 – 623 Poznań Oferowane stanowisko:
Specjalista do Wydziału Zamówień Publicznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista do Wydziału Zamówień Publicznych zostały wybrane:
Pani Żaneta Herman zamieszkała w Zalasewie
Pani Karolina Nowicka zamieszkała w Kórniku.

Wyżej wymienione spełniły wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazały się odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, które rokują, iż odpowiedzialnie i rzetelnie realizować będą powierzone  obowiązki służbowe.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?