Kadra kierownicza

plik: Dyrektor_04-199x300 Dyrektor
Paweł Katarzyński
tel. 61 82 05 209

plik: DSC_0948-199x300Zastępca Dyrektora ds. Budżetu i UE
Kinga Hedrych
tel. 61 82 05 241

plik: DSC_0769-2-199x300 Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Andrzej Staszewski
tel. 61 82 05 225

Roman Świergiel Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Roman Świergiel
tel. 61 82 05 225

plik: Ewa-Błażejewska-199x300 Główny Księgowy
Ewa Błażejewska
tel. 61 82 59 188

Dyrektor kieruje całokształtem pracy WZDW, reprezentuje go na zewnątrz, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa.

Do dokonywania czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Zarządu Województwa.

Do zakresu działania Dyrektora należy:

 1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania WZDW,
 2. ustalanie organizacji wewnętrznej WZDW,
 3. składanie w imieniu WZDW oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych,
 4. podejmowanie ostatecznych decyzji w zakresie całokształtu spraw związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wojewódzkich.

Zastępcy Dyrektora:

 1. kierują samodzielnie podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi,
 2. opiniują oraz wstępnie akceptują sprawy zastrzeżone do ostatecznej akceptacji Dyrektora,
 3. akceptują oraz podejmują ostateczne decyzje związane z całokształtem spraw prowadzonych przez podporządkowane im komórki organizacyjne, za wyjątkiem zastrzeżonych dla Dyrektora,
 4. załatwiają inne sprawy zlecone im przez Dyrektora.

 

Główny Księgowy:

 1. prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość WZDW zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. opiniuje oraz wstępnie akceptuje sprawy dotyczące gospodarki finansowej, zastrzeżone do ostatecznej decyzji Dyrektora,
 3. kieruje samodzielnie podporządkowaną mu komórką organizacyjną,
 4. załatwia inne sprawy zlecone mu przez Dyrektora.

 

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2011-08-05 14:36:50
Ostatnia zmiana w dniu 2019-09-05 15:33:21 (aktualizacja) przez JTC Software