Gospodarka finansowa

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z warunkami gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

Statutowa działalność WZDW finansowana jest z budżetu województwa wielkopolskiego.

Sprawozdania finansowe

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2011-08-05 14:48:57
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-29 13:22:45 (aktualizacja) przez JTC Software