Archiwum aktualności

Nowy chodnik na odcinku DW 471 Tokary-Głuchów

Inwestycję realizowano na odcinku o długości blisko 400 metrów. W ramach prac powstał nowy chodnik. W tym miejscu nawierzchnia jezdni lewego pasa ruchu została poszerzona. Ułożono nowe warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych. Wykonano zjazdy i wzmocniono pobocze. Oczyszczono rowy wraz z wyprofilowaniem dna i skarp. Wyremontowano przepust zlokalizowany pod drogą wojewódzką. Ustawiono elementy bezpieczeństwa ruchu takie Czytaj więcej o Nowy chodnik na odcinku DW 471 Tokary-Głuchów

Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej 269 na odcinku Rogóźno-Chrustowo

Inwestycja objęła przebudowę drogi o długości 1500 metrów. Na jezdni ułożono nowe warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych. Jezdnię dodatkowo poszerzono do 6,20 m. Wykonano zjazdy indywidualne, publiczne, a także oznakowanie pionowe i poziome. Uzupełniono pobocze. Prace objęły również regulację odwodnienia pasa drogowego. Koszt to ponad 2,5 mln złotych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Koła. Czytaj więcej o Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej 269 na odcinku Rogóźno-Chrustowo

Zakończyła się budowa chodnika w Dolsku

W ramach inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 434 powstał nowy chodnik o długości 225 metrów. Ułożono krawężnik, obrzeża oraz mur oporowy. Nasypy skarp zostały wyprofilowane i wzmocnione płytami ażurowymi. Krawędzie jezdni odtworzono na szerokości jednego metra. Zamontowano także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie jak: bariery sprężyste i rurowe. Wartość całego zadania to ponad 490 tysięcy Czytaj więcej o Zakończyła się budowa chodnika w Dolsku

Złote medale od Prezydenta dla pracowników WZDW w Poznaniu

Hanna Koniakowska, Anna Maciaszyk-Rejent, Anna Sobczak i Małgorzata Wyrybkowska-Walkowiak, zasłużone dla drogownictwa pracownice Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zostały odznaczone przez Prezydenta Reczypospolitej Polskiej złotym medalem za długoletnią służbę. W imieniu Zbigniewa Hoffmanna Wojewody Wielkopolskiego wyróżnienie wręczył Michał Dembiński Dyrektor Gabinetu Wojewody. Uroczystość odbyła się 7 października w sali herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Czytaj więcej o Złote medale od Prezydenta dla pracowników WZDW w Poznaniu

Podsumowanie inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 305 w powiecie wolsztyńskim

Dzisiaj w Wieleniu z inicjatywy Wójta Gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka odbyło się spotkanie podsumowujące zakończoną inwestycję na drodze wojewódzkiej nr 305 w powiecie wolsztyńskim. Udział w spotkaniu wzięli Poseł Krzysztof Paszyk, Paweł Katarzyński Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Waldemar Kalitka Zastępca Wójta Gminy Przemęt, Elżbieta Wita Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt, Monika Maćkowiak sołtys Czytaj więcej o Podsumowanie inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 305 w powiecie wolsztyńskim

Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi 434 Poraj-Krajewice w Gminie Gostyń

Zadanie było zrealizowane w ramach programu “Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich. Roboty budowlane finansowane były w 50% przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 25% przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu, 25% przez Gminę Gostyń. Powstało blisko 900 metrów ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,50 m. W ramach zadania wykonano również zjazdy, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu Czytaj więcej o Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi 434 Poraj-Krajewice w Gminie Gostyń

Podsumowano inwestycję na drodze nr 447 z Chlewa do Grabowa nad Prosną

W poniedziałkowe popołudnie 23 września odbyło się spotkanie podsumowujące zrealizowaną inwestycję z udziałem Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Na odcinku ponad 3 kilometrów ułożono nową nawierzchnię, wyremontowano przepust oraz wzmocniono pobocze. Wartość remontu to 2,3 mln złotych. – Bezpieczeństwo na drodze jest bardzo ważne. Takie inwestycje nas cieszą, podobnie jak dobra współpraca. Dziekuję wszystkim, którzy Czytaj więcej o Podsumowano inwestycję na drodze nr 447 z Chlewa do Grabowa nad Prosną

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku drogi nr 303 Siedlec-Powodowo

Inwestycję zrealizowano w ramach Programu „ Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich i sfinansowano po 50% z budżetu gminy Siedlec i WZDW w Poznaniu. Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 303 Siedlec-Powodowo wybudowano ścieżkę o długości ponad 900 metrów. Wykonano rówież zjazdy do posesji z kostki brukowej, oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano barierki ochronne oraz wykonano Czytaj więcej o Nowa ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku drogi nr 303 Siedlec-Powodowo

Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Gostyń – Kunowo

Inwestycję zrealizowano w ramach Programu “Budowa ścieżek rowerowych” wzdłuż dróg wojewódzkich i sfinansowano po 50% z budżetu gminy Gostyń i WZDW w Poznaniu. Wybudowano 800 metrów ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,5 m wraz z oznakowaniem i elementami bezpieczeństwa ruchu. Wykonano również zjazdy, dojście do zatoki autobusowej i przepusty pod ścieżką. Koszt wszystkich prac wyniósł ponad Czytaj więcej o Zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Gostyń – Kunowo

Podpisanie Listu Intencyjnego na budowę V etapu obwodnicy Wągrowca

Podpisanie Listu Intencyjnego przez Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Jarosława Berendta Burmistrza Wągrowca, Tomasza Kranca Starostę Powiatu Wągrowieckiego, Przemysława Majchrzaka Wójta Gminy Wągrowiec i Michała Piechockiego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, to pierwszy krok do podjęcia wspólnych działań przy budowie V etapu obwodnicy Wągrowca. Połączenie sił w oparciu o List Intencyjny będzie sprzyjało Czytaj więcej o Podpisanie Listu Intencyjnego na budowę V etapu obwodnicy Wągrowca

Sytuacja na al. Wojska Polskiego w Pile

Informujemy, że powstałe zastoisko wodne na al. Wojska Polskiego w Pile, w obrębie przejścia dla pieszych przy Rondzie PCK, w żaden sposób nie jest związane z prowadzonymi pracami przy remoncie alei na drodze wojewódzkiej nr 179. Zastoisko powstało prawdopodobnie z częściowego zamulenia przykanalika kanalizacji deszczowej. Dziś zostało wysłane zlecenie do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Czytaj więcej o Sytuacja na al. Wojska Polskiego w Pile

Wyróżnienie dla Pawła Katarzyńskiego Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Paweł Katarzyński otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Drogownictwa”, przyznawaną przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył Pawłowi Katarzyńskiemu list gratulacyjny, podpisany przez Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego, za 30 lat pracy zawodowej, w tym 20 lat pracy w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 od Huty Szklanej, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 22

Prace prowadzone są na odcinku ponad 17 kilometrów. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje poszerzenie drogi do siedmiu metrów w terenie zabudowanym, do sześciu poza terenem zabudowanym, poszerzenie poboczy do dwóch metrów, budowę 650 metrów chodnika w Kuźnicy Żelichowskiej i ponad 130 metrów poza tą miejscowością. Inwestycja zakłada również przebudowę sześciu skrzyżowań i budowę czterech zatok autobusowych. Czytaj więcej o Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 od Huty Szklanej, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 22

Trwa rozbiórka mostu i budowa przepustu w Tarnowie Pałuckim

Nowy przepust będzie posiadał klasę obciążenia “A” tj. 50 ton. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Termin nie jest zagrożony. Zgodnie z umową całość robót budowlanych ma się zakończyć do 30 września. Wartość kontraktu to ponad 1,6 mln zł.

Zakończyły się prace na drodze nr 180 pomiędzy Trzcianką i Wrzącą

Zakończył się remont nawierzchni jezdni na odcinku drogi wojewódzkiej nr 180 o długości 3,5 km pomiędzy Trzcianką i Wrzącą w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Zakres robót obejmował m.in. miejscowe wyrównanie jezdni, ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni, uzupełnienie poboczy, wykonanie oznakowania. Wartość inwestycji wyniosła 2,7 mln zł. Wykonawcą był COLAS Polska sp. z o.o.

Zakończył się remont drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku Buk-Stęszew

15 lipca zakończono remont drogi wojewódzkiej nr 306 w powiecie poznańskim, na odcinku od granicy gmin Buk/Stęszew do Tomiczek o długości 1,2 km. Zakres robót obejmował wzmocnienie konstrukcji jezdni, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, ścięcie i umocnienie poboczy kruszywem łamanym, wykonanie oznakowania poziomego. Wykonawcą zadania było przedsiębiorstwo Colas Polska sp. z o. o. ul. Nowa 49, Czytaj więcej o Zakończył się remont drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku Buk-Stęszew

Trwa przetarg na budowę mostu w Rogalinku

Pod koniec lipca br. został ogłoszony przetarg na budowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku w powiecie poznańskim. Nowy most wraz z dojazdami ma powstać po północnej stronie istniejącego obiektu. Będzie to pięcioprzęsłowa przeprawa o klasie obciążeń A (do 50 ton), oparta na podporach masywnych żelbetowych. Jej długość całkowita wyniesie 315,5 m, Czytaj więcej o Trwa przetarg na budowę mostu w Rogalinku