Archiwum aktualności

Bezpieczniej na drodze wojewódzkiej nr 182 w gminie Czarnków

Na drodze wojewódzkiej nr 182 w Sarbce (gmina Czarnków), tuż przy zatoce autobusowej, powstała wyspa spowalniająca. Jej zadaniem jest uspokojenie ruchu i ograniczenie prędkości pojazdów wjeżdżających do miejscowości od strony Czarnkowa.

Zmiany i utrudnienia na drogach wojewódzkich w okresie świątecznym

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i wzmożonym ruchem samochodowym poniżej przedstawiamy listę zmian w organizacji ruchu i utrudnień wynikających z prowadzonych robót na wielkopolskich drogach wojewódzkich. Wszystkich uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Nowy most w Kłecku już otwarty

Zakończyła się budowa mostu na Małej Wełnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w Kłecku w powiecie gnieźnieńskim. Nowa, jednoprzęsłowa przeprawa jest wykonana z żelbetowych belek zespolonych z płytą i osadzona na palach o wysokości 13 m. Jej długość wynosi 19,1 m, a szerokość – 13,4 m. Po jednej stronie jezdni o szerokości 7 m Czytaj więcej o Nowy most w Kłecku już otwarty

Elastyczne słupki przy drodze wojewódzkiej nr 178 w Niekursku

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu po raz pierwszy na szerszą skalę zamontował elastyczne słupki drogowe. W celu poprawy bezpieczeństwa i oddzielenia ruchu pieszego od samochodowego 80 takich słupków stanęło przy 200-metrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 178 w Niekursku (w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim). Innowacyjna technologia sprawia, że słupki zachowują „pamięć kształtu” (po odkształceniu wracają do swojej Czytaj więcej o Elastyczne słupki przy drodze wojewódzkiej nr 178 w Niekursku

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Krzyżu Wielkopolskim

Uwaga! W czwartek 6 grudnia br. na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 174 z ul. Walki Młodych w centrum Krzyża Wielkopolskiego wprowadzono nową, stałą organizację ruchu i przeprogramowano działanie sygnalizacji świetlnej. Dotychczas obowiązujące pierwszeństwo przejazdu z ul. Wojska Polskiego i prostopadłej Poznańskiej (drogi wojewódzkiej nr 174) zmieniono na pierwszeństwo przejazdu na wprost ulicami Walki Młodych i Czytaj więcej o Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Krzyżu Wielkopolskim

Aktywne znaki STOP w Brzeźnie Starym

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 241 z drogą powiatową w Brzeźnie Starym (gmina Wągrowiec) zamontowano aktywne znaki STOP. Czujniki ruchu wykrywają zbliżający się do skrzyżowania samochód i uruchamiają podświetlenie STOPu. Znaki są zasilane baterią słoneczną. Wartość zadania wyniosła 30 tys. zł.

Rondo w Brzezinach gotowe

Zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 i dróg powiatowych w Brzezinach w powiecie kaliskim. Zakres zrealizowanej w ciągu pięciu miesięcy inwestycji obejmował również budowę nowego chodnika, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, pasów postojowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Wartość zadania wyniosła 3,3 mln zł. Wykonawcą była Czytaj więcej o Rondo w Brzezinach gotowe

Nowa nawierzchnia na drodze wojewódzkiej nr 449 w powiecie kaliskim

Od miesiąca mieszkańcy gminy Brzeziny w powiecie kaliskim jeżdżą po wyremontowanej drodze wojewódzkiej nr 449. Na odcinku o długości niemal 1,7 km od miejscowości Sobiesęki do granicy województwa ułożono dwie warstwy nowej nawierzchni wraz z geosiatką wzmacniającą, oczyszczono rowy i wykonano oznakowanie poziome. Wartość zadania wyniosła 1,5 mln zł. Wykonawcą była spółka SIDROG.

Nowa sygnalizacja świetlna na obwodnicy Śremu już działa

W pierwszej połowie listopada na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 (obwodnicy Śremu) z ulicą Szkolną w miejscowości Kawcze uruchomiono nową sygnalizację świetlną. Jej budowa miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, m.in. ze względu na ograniczoną widoczność przy wjeździe na drogę wojewódzką znajdującą się na wysokim nasypie. Sygnalizacja jest acykliczna, akomodacyjna (tzw. inteligentna), co oznacza, że poprzez Czytaj więcej o Nowa sygnalizacja świetlna na obwodnicy Śremu już działa

Wicemarszałek Województwa przejechał nową ścieżką rowerową w gminie Odolanów

W środę 14 listopada br. w Tarchałach Wielkich (powiat ostrowski) odbyło się symboliczne otwarcie i inauguracyjny przejazd nowo wybudowaną ścieżką rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445, której nadano imię Stanisława Mikołajczyka. W uroczystości wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Radny Województwa Waldemar Witkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący Rady Czytaj więcej o Wicemarszałek Województwa przejechał nową ścieżką rowerową w gminie Odolanów

Odcinek dawnej drogi krajowej nr 5 w powiecie leszczyńskim stał się drogą wojewódzką

9 listopada 2018 roku – po oddaniu do użytkowania odcinka drogi ekspresowej S5 od Radomicka do Leszna – fragment dawnej drogi krajowej nr 5 przebiegający od północnej granicy Leszna do węzła Lipno (ale z wyłączeniem tego węzła) stał się drogą wojewódzką. Nowy odcinek docelowo będzie stanowić kontynuację istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 309 łączącej drogę krajową Czytaj więcej o Odcinek dawnej drogi krajowej nr 5 w powiecie leszczyńskim stał się drogą wojewódzką

Most we Wronkach zostanie otwarty

Most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 we Wronkach znów będzie otwarty! 9 listopada Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu otrzymał zgodę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na warunkowe dopuszczenie na moście ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów o masie do 3,5 tony. To odpowiedź na wniosek złożony 18 października przez WZDW na podstawie ekspertyz i Czytaj więcej o Most we Wronkach zostanie otwarty

Od piątku ograniczenie nośności na wiadukcie w Gnieźnie

Uwaga! W piątek 9 listopada około godz. 14.00 na wiadukcie ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie nastąpi zmiana organizacji ruchu. Z uwagi na stan techniczny konstrukcji obiektu zostanie wprowadzone ograniczenie nośności do 20 ton. Wyznaczone objazdy przedstawia plan orientacyjny (w formatach PNG i PDF): Plan objazdów wiadukt w Gnieźnie PDF

Objazd w związku z remontem al. Solidarności w Śremie

W związku z remontem odcinka alei Solidarności w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 w Śremie od 13 listopada zamknięty zostanie jeden z dwóch pasów ruchu (w drugim etapie nastąpi zamiana). Wyznaczone objazdy będą prowadzić ulicami Grottgera i Chełmońskiego oraz Kilińskiego i Sikorskiego (patrz: plany orientacyjne w formatach PNG i PDF). Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość. Remont Czytaj więcej o Objazd w związku z remontem al. Solidarności w Śremie

Droga wojewódzka nr 310 w powiecie śremskim po remoncie

W październiku zakończył się remont drogi wojewódzkiej nr 310 pomiędzy miejscowościami Chaławy i Pucołowo w powiecie śremskim. Zakres robót na odcinku o długości 4,3 km objął m.in. ułożenie nowej nawierzchni jezdni, remont zatoki autobusowej z wykonaniem peronu z kostki brukowej, remont chodnika w Chaławach, ścięcie i umocnienie poboczy, odtworzenie przydrożnych rowów, wykonanie oznakowania poziomego. Wartość Czytaj więcej o Droga wojewódzka nr 310 w powiecie śremskim po remoncie

Kolejne chodniki przy drogach wojewódzkich w Książu Wlkp. i Wieleniu

W październiku zakończyła się budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w Książu Wielkopolskim. Zakres robót na odcinku o długości 320 m objął wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej, poszerzenie nawierzchni jezdni oraz profilowanie i pogłębienie istniejących rowów. Wartość zadania wyniosła 348 tys. zł. Wykonawcą była firma Roboty Drogowe Jacek Szymanowski z Czytaj więcej o Kolejne chodniki przy drogach wojewódzkich w Książu Wlkp. i Wieleniu

Odcinek dawnej drogi krajowej nr 5 stał się drogą wojewódzką

5 października br. – po oddaniu do użytkowania odcinka drogi ekspresowej S5 Węzeł Leszno Południe – Kaczkowo – fragment dawnej drogi krajowej nr 5 przebiegający od Kaczkowa do węzła Dąbcze (ale z wyłączeniem węzła) w powiecie leszczyńskim stał się drogą wojewódzką. Stanowi on kontynuację istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 309. Poniżej mapa prezentująca przebieg nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 309 w Czytaj więcej o Odcinek dawnej drogi krajowej nr 5 stał się drogą wojewódzką

Utrudnienia występujące na drogach wojewódzkich

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych i wzmożonym ruchem samochodowym poniżej przedstawiamy listę utrudnień wynikających z prowadzonych robót na drogach wojewódzkich. Wszystkich uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Ruch wahadłowy: na moście w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w Międzychodzie na moście tymczasowym (bypassie) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 w Mochach w Czytaj więcej o Utrudnienia występujące na drogach wojewódzkich

Specjaliści ds. zamówień publicznych spotkali się w Poznaniu

W październiku WZDW gościł w Poznaniu pracowników wydziałów zamówień publicznych z innych zarządów dróg wojewódzkich w kraju. Spotkania specjalistów zajmujących się postępowaniami przetargowymi odbywają się cyklicznie, kilka razy w roku. Mają na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń, omawianie przykładów stosowania Prawa zamówień publicznych i wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec zmieniających się przepisów. W dwudniowym spotkaniu w Poznaniu Czytaj więcej o Specjaliści ds. zamówień publicznych spotkali się w Poznaniu

Co dalej z mostem we Wronkach?

Stateczność przyczółka mostu we Wronkach nie jest zagrożona, możliwe jest dopuszczenie ruchu pieszych i samochodów o masie do 3,5 tony – takie wnioski wynikają z ekspertyz i monitoringu geotechnicznego przygotowanych na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Autorzy badania geotechnicznego stwierdzili występowanie bardzo aktywnych procesów osuwiskowych na dużo szerszym terenie niż rejon mostu. Aby je Czytaj więcej o Co dalej z mostem we Wronkach?