Oddane inwestycje w 2007 roku

W roku bieżącym zostały oddane do użytku kolejne inwestycje realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Są to:

Obwodnica m. Kórnik dł. 5,93 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

I etap obwodnicy Miasta Śrem i wsi Zbrudzewa dł. 5,13 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

 

Obwodnica m. Kórnik dł. 5,93 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Wykonawca robót – SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowego w Poznaniu,
Projektant – Pracownia projektowa w zakresie budownictwa lądowego – Zbigniew Konewka
Nadzór inwestorski pełniła firma SAP Projekt Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Łączna kwota przeznaczona na budowę obwodnicy – 23.212.232,65

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego rozpoczął się dnia 22.03.2006 r. a oddanie do użytkowania nastąpiło dnia 30.07.2007 r.

 
 

I etap obwodnicy Miasta Śrem i wsi Zbrudzewa dł. 5,13 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Wykonawca robót – SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowego w Poznaniu,
Projektant – Pracownia Projektowa PROMOST sp. z o.o. w Zielonej Górze
Nadzór inwestorski pełniła firma Lafrentz – Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Łączna kwota przeznaczona na budowę obwodnicy – 83.154.769,39

Źródła finansowania:

–    47 001 504,84 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
    
30 794 385,05 zł – Samorząd Województwa Wielkopolskiego
    
2 575 186,90 zł – Gmina Śrem (dokumentacja, grunty, roboty budowlane)
    
2 783 692,60 zł – Powiat Śremski (grunty)

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego rozpoczął się dnia 29.09.2005 r. a zakończenie robót nastąpiło w dniu 31.08.2007 r.