Złotówki na drogi wojewódzkie

Obwodnica Kórnika i Bnina w ciągu drogi 434.Budżet dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na rok 2007 uchwalony został przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 29 stycznia 2007 roku. Na pierwszy rzut oka kwota 134,8 mln zł jest znacznie skromniejsza niż na rok ubiegły (240,5 mln zł), jednak nie zawiera jeszcze udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadań, które będą realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) – pieniądze te zostaną wprowadzone do budżetu w terminie późniejszym. Aż o 38,5 procent wzrosły nakłady na bieżące utrzymanie dróg i mostów; w tym roku przeznaczono na to 52,9 mln zł. Z tej kwoty za 31,5 mln zł mają być wykonane odnowy dróg wojewódzkich (ponad 40 zadań). W przeciwieństwie do modernizacji, które mogą obejmować także podbudowy dróg, ich poszerzanie, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i dróg rowerowych, odnowy ograniczają się z reguły do poprawy nawierzchni i oznakowania. Odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich będą finansowane w całości z pieniędzy samorządu wojewódzkiego.

Obwodnica Śremu nabiera już kształtów – na zdjęciu jej początek w Grzymisławiu, przed wlotem do Śremu koło skrzyżowania dróg 434 z Rawicza i 436 z Książa.Podwoił się udział własny do zadań współfinansowanych z Banku Światowego w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – do kwoty 1,85 mln zł w ramach realizacji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Program ten jest koordynowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zaś pieniądze pochodzą z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dofinansowanie może sięgnąć maksymalnie 50 procent kosztów całkowitych każdego zadania. W ramach tego programu w 2007 roku WZDW zamierza rozpocząć pięć nowych zadań i jedno kontynuuje z roku 2006. Są to: ronda w Wolsztynie (droga 305) i w Chodzieży (droga 193), uspokojenie ruchu na drodze 196 w Murowanej Goślinie (spowalniacz i rondo oraz budowa chodników w ciągu drogi 196, w stronę Trojanowa, oraz na drodze 187 w stronę Przebędowa), kontynuacja przebudowy ul. Powstańców Wielkopolskich w Drawsku na drodze nr 181. Zakłada się też budowę ronda w Morakowie na skrzyżowaniu dróg nr 194 i 241 koło Gołańczy.

W tym miejscu, na skrzyżowaniu dróg 241 Wągrowiec-Kcynia-Bydgoszcz i 194 do Gołańczy i Wyrzyska ma w tym roku powstać rondo.Zmniejszy się z 50,4 mln zł w roku ubiegłym do 39,4 mln zł w roku 2007 udział budżetu województwa wielkopolskiego w inwestycjach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W drugiej połowie roku ma być oddana do użytku obwodnica Śremu (budowana od roku 2005), w tym roku ma być też gotowa obwodnica Kórnika – obie w ciągu drogi 434. Rozpocznie się przebudowa drogi nr 430 Luboń-Łęczyca oraz przebudowa mostu na Warcie w Pyzdrach na drodze 442. Są to zadania wybrane w drugim naborze wniosków, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).