Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr  VII/  57 /07
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 marca 2007r.

limity_wydatkow.pdf
pobierz plik