Remont drogi wojewódzkiej w Książenicach

Zakończono remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 449 w Książenicach

Prace przeprowadzono na odcinku ponad 1,2 km. Wykonano także remont zatoki peronów autobusowych. Koszt całego zadania to ponad 1,1 mln złotych. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A z Ostrzeszowa.