Obwodnica Obornik

Obwodnica Obornik na ukończeniu

Prace przy budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 178 w Obornikach o długości 1,2 km są na końcowym etapie realizacji. Początek obwodnicy to rondo na skrzyżowaniu z ulicą Czarnkowską (DW 178), a koniec – rondo na skrzyżowaniu z ulicą 11 Listopada w ciągu drogi krajowej nr 11. Podstawowy zakres prac obejmuje budowę nowej konstrukcji jezdni o szerokości siedmiu metrów, budowę nowego mostu na rzece Wełna, budowę wiaduktu nad obwodnicą w ciągu ulicy Staszica, przebudowę i budowę skrzyżowań, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, budowę oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach i ciągu pieszo-rowerowym, kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych i ustawienie barier ochronnych. Pojawi się około 4 tysięcy nowych drzew liściastych, iglastych, krzewów i bylin. Inwestycja pochłonęła łącznie 14,4 mln złotych, w tym unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniosło ponad 12 mln złotych. Termin zakończenia wszystkich prac to grudzień br.