Złote medale od Prezydenta dla pracowników WZDW w Poznaniu

Hanna Koniakowska, Anna Maciaszyk-Rejent, Anna Sobczak i Małgorzata Wyrybkowska-Walkowiak, zasłużone dla drogownictwa pracownice Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zostały odznaczone przez Prezydenta Reczypospolitej Polskiej złotym medalem za długoletnią służbę. W imieniu Zbigniewa Hoffmanna Wojewody Wielkopolskiego wyróżnienie wręczył Michał Dembiński Dyrektor Gabinetu Wojewody. Uroczystość odbyła się 7 października w sali herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

wręczanie medali