Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 od Huty Szklanej, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 22

Prace prowadzone są na odcinku ponad 17 kilometrów. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje poszerzenie drogi do siedmiu metrów w terenie zabudowanym, do sześciu poza terenem zabudowanym, poszerzenie poboczy do dwóch metrów, budowę 650 metrów chodnika w Kuźnicy Żelichowskiej i ponad 130 metrów poza tą miejscowością. Inwestycja zakłada również przebudowę sześciu skrzyżowań i budowę czterech zatok autobusowych. Powstaną dwa jednoprzęsłowe mosty na rzece Człopica oraz sieć kanalizacji deszczowej.

Obecnie na całym odcinku wykarczowano pnie, trwa poszerzanie i wzmacnianie konstrukcji drogi. W Kuźnicy Żelichowskiej wybudowano chodniki i dwie zatoki autobusowe. W ramach inwestycji, zlikwidowano również tory kolejowe w ramach nieczynnych przejazdów PKP.

Inwestycja jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość zadania wynosi 79,8 mln zł, w tym 64,3 mln zł udział UE. Termin zakończenia wszystkich prac to 2021 rok.