Istniejący most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku

Trwa przetarg na budowę mostu w Rogalinku

Pod koniec lipca br. został ogłoszony przetarg na budowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku w powiecie poznańskim.

Nowy most wraz z dojazdami ma powstać po północnej stronie istniejącego obiektu. Będzie to pięcioprzęsłowa przeprawa o klasie obciążeń A (do 50 ton), oparta na podporach masywnych żelbetowych. Jej długość całkowita wyniesie 315,5 m, szerokość całkowita – 16 m, a długość samej płyty pomostu – 296,15 m.

Na moście powstanie jezdnia o szerokości 7 m wraz z obustronnymi ścieżkami pieszo-rowerowymi. Długość nowego odcinka drogi nr 431 przez most wraz z dojazdami wyniesie 768 m. Zakres robót obejmie również m.in. przebudowę sieci gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia wewnątrz konstrukcji nośnej. Po zakończeniu budowy nowego obiektu, stary zostanie rozebrany.

Projekt uzyskał unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Termin realizacji to 2022 rok.