Marszałek Województwa wizytował nowy most w Międzychodzie

Marszałek Województwa wizytował nowy most w Międzychodzie

W ubiegłym tygodniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wizytowali oddany w czerwcu do użytku most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w Międzychodzie oraz trwającą rozbudowę drogi w Sowiej Górze. Towarzyszyli im senator Jan Filip Libicki, posłowie Zbigniew Ajchler i Krzysztof Paszyk, Radny Sejmiku Województwa Przemysław Ajchler, Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny wraz z innymi samorządowcami oraz Dyrektor WZDW Paweł Katarzyński.

Most na rzece Warcie wraz z dojazdami powstał na odcinku drogi o łącznej długości 760 metrów. Zastąpił przeprawę z 1959 r., która ze względu na wynikający z wieloletniej eksploatacji zły stan techniczny zostanie rozebrana.

Pierwotnie inwestycja miała zakończyć się w listopadzie 2018 r., ale w związku z brakiem postępu robót i niedochowaniem przez wykonawcę terminów umownych, 16 listopada 2018 r. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu rozwiązał umowę z Firmą Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji robót, zakres prac koniecznych do zakończenia realizacji inwestycji został podzielony na dwa etapy:

  • I etap – roboty pozwalające na przeniesienie ruchu drogowego na nowy most
  • II etap – rozbiórka starej przeprawy.

W marcu 2019 r. WZDW podpisał umowę z Colas Polska Sp. z o.o. na realizację I etapu o wartości 4,7 mln zł. Zadanie zakończyło się w lipcu. Ogłoszenie przetargu na II etap dokończenia zadania czyli rozbiórkę mostu planowane jest jeszcze w tym roku, a zakończenie w III kwartale 2020 r.

Zadanie jest realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniesie 26,9 mln zł, z czego 16,8 mln zł to udział UE.

Więcej o zakresie inwestycji: https://wzdw.pl/35819/