Obwodnica Wronek - plan orientacyjny

Przetarg na budowę obwodnicy Wronek ogłoszony

W piątek 26 lipca br. został ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy Wronek w ciągu dróg wojewódzkiej nr 182 i 184. Termin otwarcia ofert został przesunięty z 2 na 18 września.

W ramach inwestycji realizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego powstanie obwodnica o długości 5,2 km. Jej początek będzie zlokalizowany na ul. Szamotulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Nowej Wsi (gmina Wronki), a koniec na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 za rzeką Wartą we Wronkach. Zakres robót obejmie budowę m.in. trójprzęsłowego mostu nad Wartą, wiaduktu kolejowego nad linią PKP, wiaduktu nad drogą prowadzącą do miejscowości Stróżki, trzech rond, przepustów drogowych, dróg dojazdowych do terenów przyległych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowań.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wronek jest wyprowadzenie ruchu samochodowego (zwłaszcza tranzytowego) ze zwartej zabudowy miasta i likwidacja tzw. wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym województwa.

Projekt uzyskał unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Termin realizacji to 2022 rok.

Pierwotnie (od 2016 r.) inwestycja była realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i miała zakończyć się w 2019 r. Jednakże w lutym br. umowa z wykonawcą została rozwiązana. W efekcie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ponownie wystąpił o unijne dofinansowanie inwestycji i ogłosił przetarg na budowę w systemie „buduj”. 

Pobierz: Obwodnica Wronek – plan orientacyjny (PDF)