Przebudwa drogi wojewódzkiej nr 269 Rogoźno - Chrustowo (2)

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 w powiecie kolskim

Od czerwca trwa pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku pomiędzy Rogóźnem i Chrustowem wraz z budową chodnika w Rybnie.

Zakres robót obejmuje m.in. regulację odwodnienia pasa drogowego, budowę chodnika z betonowej kostki brukowej, wykonanie zjazdów, ułożenie nowej nawierzchni jezdni. Wartość zadania wynosi 2,6 mln zł.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Koła. Termin realizacji to sierpień br.

Przebudwa drogi wojewódzkiej nr 269 Rogoźno - Chrustowo (1)