budowa kanalizacji deszczowej

Trwa kolejny etap budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi nr 471

Pod koniec maja br. rozpoczął się trzeci etap budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w Liskowie w powiecie kaliskim. Kanalizacja powstaje na odcinku o długości 385 metrów. Ponadto, zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz wykonanie oznakowania.

Wartość zadania wynosi 1,5 mln zł. Wykonawcą jest Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z miejscowości Błaszki. Termin zakończenia zadania to wrzesień 2019 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w Liskowie jest realizowana etapami od 2017 r. Do tej pory powstała na odcinku o łącznej długości ponad 700 m.

gallery