most w miejscowości Tarnowo Pałuckie

Zamknięcie mostu w miejscowości Tarnowo Pałuckie

W związku z realizacją zadania pod nazwą “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 – przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783” na dzień 04.06.2019 zaplanowano wyłączenie z ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 251. Wyznaczono stosowny objazd przez miejscowość Wapno. Zgodnie z umową Wykonawca ma zakończyć roboty budowlane do dnia 30.09.2019. W ramach zleconego zadania w miejscu istniejącego mostu zostanie wybudowany nowy żelbetowy przepust. Nowy obiekt będzie posiadał klasę obciążenia A tj. 50ton – zostanie więc dostosowany do aktualnych wymagań technicznych dla dróg klasy G.

objazd Tarnowo Pałuckie