Trwająca rozbudowa drogi nr 123 na odcinku Kuźnica Żelichowska - DK 22

Postępy przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 123 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Od marca trwa rozbudowa dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 123 o łącznej długości 17,5 km: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 174 w Hucie Szklanej do końca obszaru zabudowanego w Kuźnicy Żelichowskiej oraz od Kuźnicy do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, na obu odcinkach drogi rozpoczęły się już roboty ziemne – wykonywanie wykopów i nasypów, wymiana gruntów, wzmacnianie podłoża. Trwa również budowa trzech przepustów i mostu na rzece Człopica oraz rozbiórka istniejących obiektów.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Całkowita wartość inwestycji wynosi 79,8 mln zł, w tym 64,3 mln zł udział UE. Termin zakończenia inwestycji to 2021 rok.