WZDW w Poznaniu istnieje od 20 lat

Sześć odznak honorowych "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" i 19 odznak "Zasłużony dla drogownictwa" otrzymali pracownicy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podczas uroczystości z okazji 20-lecia powstania tej samorządowej jednostki organizacyjnej. Rok 2019 to wyjątkowa data nie tylko w historii WZDW, ale i całej administracji drogowej, która świętuje 200 lat istnienia.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich został powołany 1 stycznia 1999 r. przez Sejmik jako jednostka, przy pomocy której Zarząd Województwa Wielkopolskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg. Oznacza to, że WZDW odpowiada za całokształt spraw związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wojewódzkich oraz zarządzaniem ruchem na tych drogach (z wyjątkiem położonych w granicach miast na prawach powiatu) w Wielkopolsce. Ich długość w całym regionie wynosi 2730 km. Nad ich rozwojem oraz bezpieczeństwem użytkowników czuwa ok. 270 pracowników WZDW.

Odznaczenia osobom najbardziej zasłużonym – za sumienną, długoletnią pracę w służbie województwa, wkład w rozwój regionalnego układu drogowego i wpływ na komfort życia mieszkańców – wręczyli w piątek 17 maja Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Mirosława Rutkowska-Krupka, Przewodnicząca sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej i Paweł Katarzyński, Dyrektor WZDW w Poznaniu. Nadane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego odznaki honorowe "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" otrzymali: Halina Matyla, Marian Moszczak, Anna Maciaszyk-Rejent, Małgorzata Wyrybkowska-Walkowiak, Hanna Koniakowska, Krzysztof Wapiński. Natomiast przyznanym przez Ministra Infrastruktury tytułem "Zasłużony dla drogownictwa" zostali odznaczeni następujący pracownicy: Czesław Glajnych, Krzysztof Hamerla, Kinga Hedrych, Janusz Kamiński, Leonard Kryger, Ilona Kujawa, Grażyna Lecińska, Zdzisław Markiewicz, Magdalena Matuszak, Jolanta Misiewicz, Ryszard Nowaczyk, Przemysław Pachołek, Eugeniusz Poniedziałek, Mariusz Remer, Sylwia Sierżant, Mieczysław Stachowiak, Andrzej Staszewski, Roman Świergiel, Jacek Wicenty.