Rozbudowa DW 242 Wyrzysk - Osiek nad Notecią

Pierwsze warstwy nawierzchni na rozbudowywanej drodze wojewódzkiej nr 242 w gminie Wyrzysk

Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 (dawniej 194) na odcinku o długości 4,1 km w gminie Wyrzysk w powiecie pilskim. Początek inwestycji jest zlokalizowany za skrzyżowaniem z ul. Przemysłową w Wyrzysku, a koniec – za granicą miejscowości Osiek nad Notecią.

W połowie kwietnia na fragmentach drogi rozpoczęły się roboty bitumiczne i brukarskie. Układane są pierwsze warstwy nawierzchni jezdni, a na pozostałych odcinkach w dalszym ciągu trwa usuwanie kolizji i budowa kanalizacji deszczowej.

Zakres robót obejmuje budowę lub przebudowę: jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 7 metrów, skrzyżowań, zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych i postojowych, obiektów inżynierskich, ścieżki rowerowej i chodnika, kanalizacji deszczowej, elementów bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego wartość wynosi 29,1 mln zł, z czego 20,3 mln zł to unijne dofinansowanie. Wykonawcą jest spółka Budimex. Termin realizacji to wrzesień 2020 r.