Utrudnienia związane z rozpoczęciem budowy obwodnicy Gostynia

1 kwietnia br. firma STRABAG rozpocznie budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. W pierwszym etapie wykonywane będą roboty związane z budową drogi łączącej planowaną obwodnicę z istniejącym układem drogowym. Początek drogi będzie miał miejsce w miejscowości Drzęczewo Drugie, a koniec na skrzyżowaniu ul. Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu (patrz: plan orientacyjny).

W związku z prowadzoną inwestycją w rejonie skrzyżowania ulic Nad Kanią i Europejskiej, a także w miejscu przecięcia nowo budowanej drogi z drogą gminną Głogówko – Bogusławki oraz z drogą powiatową w okolicy Drzęczewa Drugiego zostaną wprowadzone ograniczenia prędkości do 40km/h.

Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności.

Plan orientacyjny drogi łączącej obwodnicę Gostynia z istniejącym układem drogowym