Znak ostrzegawczy z wykrzyknikiem

Zmiana organizacji ruchu w związku z budową obwodnicy Obornik

W związku z budową obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 nastąpiła zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 11 przebiegającej przez tę miejscowość. Ruch z DK 11 przełożono na tymczasowy "bypass" równoległy do istniejącej drogi. Obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 40 km/h. Utrudnienia potrwają do maja br.

Wszelkie informacje o utrudnieniach na drogach krajowych można śledzić na stronie zarządcy – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz uzyskać pod ogólnopolskim nr infolinii drogowej: 19 111 lub na terenie województwa wielkopolskiego pod numerem: 61 8 646 353.