Wicemarszałek Województwa przejechał nową ścieżką rowerową w gminie Odolanów

W środę 14 listopada br. w Tarchałach Wielkich (powiat ostrowski) odbyło się symboliczne otwarcie i inauguracyjny przejazd nowo wybudowaną ścieżką rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445, której nadano imię Stanisława Mikołajczyka. W uroczystości wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Radny Województwa Waldemar Witkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Jan Prokop, Radny Gminy Marian Dolata, Sołtys Tarchał Wielkich Elżbieta Tomczak oraz inni lokalni samorządowcy i mieszkańcy.

Ścieżka rowerowa przebiegająca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 przez trzy miejscowości: Odolanów, Tarchały Wielkie i Gorzyce Małe powstała dzięki współpracy samorządów. Dwa odcinki wybudowała Gmina Odolanów, a odcinek o długości 1,5 km w miejscowości Tarchały Wielkie zrealizował Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Poza budową chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego, zakres robót w ramach inwestycji samorządu województwa w Tarchałach Wielkich obejmuje m.in. poszerzenie pasa ruchu, przebudowę istniejących pod drogą przepustów, budowę odcinków kanalizacji deszczowej, peronu zatoki autobusowej i wymianę nawierzchni istniejących zatok oraz utwardzenie zjazdów do posesji.   

Wartość zadania realizowanego przez WZDW w Poznaniu wynosi 3,2 mln zł. Wykonawcą jest spółka Brukarstwo Kasprzak.

plik: DW-445-ścieżka-rowerowa-Tarchały-Wielkie-1-300x169

plik: DW-445-ścieżka-rowerowa-Tarchały-Wielkie-3-300x169

plik: DW-445-ścieżka-rowerowa-Tarchały-Wielkie-4-300x169

plik: DW-445-ścieżka-rowerowa-Tarchały-Wielkie-2-300x169