Specjaliści ds. zamówień publicznych spotkali się w Poznaniu

W październiku WZDW gościł w Poznaniu pracowników wydziałów zamówień publicznych z innych zarządów dróg wojewódzkich w kraju. Spotkania specjalistów zajmujących się postępowaniami przetargowymi odbywają się cyklicznie, kilka razy w roku. Mają na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń, omawianie przykładów stosowania Prawa zamówień publicznych i wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec zmieniających się przepisów.

W dwudniowym spotkaniu w Poznaniu wzięli udział przedstawiciele dziewięciu zarządów dróg wojewódzkich.

plik: 20181012_120923-300x225

plik: 20181012_113448-300x169