Nowy chodnik w gminie Kawęczyn

W gminie Kawęczyn (w powiecie tureckim) oddano do użytku pierwszy odcinek nowego ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Tokary i Głuchów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471. W oficjalnym otwarciu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Radna Województwa Wielkopolskiego Anna Majda, Starosta Turecki Mariusz Seńko oraz Wójt Gminy Kawęczyn Jan Andrzej Nowak. Na uroczystość obecni byli również radni powiatu i gminy, sołtysi oraz okoliczni mieszkańcy.

Zakres robót w pierwszym etapie inwestycji na odcinku o długości 730 m objął m.in. budowę nowego chodnika o szerokości 2,5 m, poszerzenie jezdni, ułożenie nowej warstwy nawierzchni, wykonanie zjazdów, regulację odwodnienia. Wartość zadania wyniosła 1,9 mln zł, z czego 50 tys. zł stanowił udział Gminy Kawęczyn. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz.

Inwestycja realizowana w ramach „Programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”, będzie kontynuowana w następnych latach. Do wykonania pozostał podobny zakres prac na odcinku o długości 1,5 km. Łączna wartość tych robót to 4,7 mln zł.

plik: DW-171-chodnik-Tokary-Głuchów-1-300x179

plik: DW-171-chodnik-Tokary-Głuchów-2-300x169

plik: DW-171-chodnik-Tokary-Głuchów-3-300x170