Marszałek Województwa wizytował drogę wojewódzką nr 303 w Siedlcu

28 września br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, odwiedził gminę Siedlec w powiecie wolsztyńskim, by podsumować i zobaczyć wyremontowaną drogę wojewódzką nr 303, a także – spotkać się i porozmawiać o lokalnych problemach z samorządowcami oraz mieszkańcami gminy. Przed uroczystym odbiorem drogi Marszałek złożył kwiat pod Pomnikiem Ku Czci Powstańców Wielkopolskich.

W spotkaniu w Urzędzie Gminy Siedlec uczestniczyli również posłowie: Killion Munyama i Jakub Rutnicki, Radni Województwa: Zofia Szalczyk, Andrzej Pospieszyński, Marek Sowa, Wójt Gminy Jacek Kolesiński oraz grono lokalnych samorządowców, przedsiębiorców i mieszkańców Siedlca.

– Samorząd jest tak skonstruowany, że gminy, powiaty i województwa są autonomiczne wobec siebie. Ale jeśli chcą zrobić coś dobrego dla mieszkańców, muszą ze sobą współpracować – mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Przykładem takiego dobrego partnerstwa jest właśnie współpraca województwa z gminą Siedlec. Wyraża się ona na co dzień w konkretach, takich jak np. remont drogi wojewódzkiej nr 303, który został zrealizowany dzięki stałemu dialogowi, zgłaszaniu bieżących potrzeb i wsparciu lokalnej społeczności.

Przez gminę Siedlec przebiega 12,5 km drogi wojewódzkiej nr 303, która łączy województwo wielkopolskie z lubuskim. Z uwagi na zły stan nawierzchni Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ostatnich latach wyremontował drogę na odcinku o łącznej długości 3,9 km od granicy województwa do Chobienic.

Zakres robót przy zrealizowanych w latach 2017-2018 remontach objął m.in. odnowę nawierzchni jezdni poprzez ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej, umocnienie poboczy i zjazdów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Ponadto, w 2018 roku w Grójcu Wielkim wybudowano kanalizację deszczową i chodnik o szerokości 2,5 m, zamontowano bariery ochronne i wyspy spowalniające na dojeździe do mostu. Natomiast w Siedlcu w tym roku poszerzono i wyremontowano 445 m istniejącego chodnika i zamontowano bariery ochronne przy przedszkolu. Łączna wartość trzech zadań zrealizowanych w gminie Siedlec wyniosła 3,7 mln zł.

plik: Marszałek-w-Siedlcu-28.09.2018-7-1-300x200

plik: Marszałek-w-Siedlcu-28.09.2018-6-300x200

plik: Marszałek-w-Siedlcu-28.09.2018-9-300x200

plik: Marszałek-w-Siedlcu-28.09.2018-10-300x200

plik: Marszałek-w-Siedlcu-28.09.2018-8-300x200