Remonty dróg wojewódzkich w Kole i Zakrzewie zakończone

Zakończyły się kolejne odnowy nawierzchni jezdni na drogach wojewódzkich. W Kole na odcinku ul. Włocławskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 ułożono dwie warstwy nowej nawierzchni, zamontowano pętle indukcyjne i wykonano oznakowanie poziome. Wartość zadania wyniosła 371 tys. zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Koła.

Natomiast w Zakrzewie w powiecie złotowskim odnowa nawierzchni weszła w zakres szerszej inwestycji, jaką była przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 z ulicą Złotowską w ciągu drogi gminnej. W ramach robót m.in. poszerzono jezdnię do 6,5 m i ułożono nową nawierzchnię, wybudowano dodatkowy pas jezdni do skrętu w prawo, wykonano pobocza z kruszywa i odtworzono rowy. Wartość zadania wyniosła 737 tys. zł. Wykonawcą była spółka Pol-Dróg Drawsko Pomorskie.

DW 270 w Kole:

plik: DW-270-Koło-2-300x169

plik: DW-270-Koło-3-300x169

DW 188 w Zakrzewie:

plik: DW-188-Zakrzewo-1-300x200

plik: DW-188-Zakrzewo-2-300x237